Україна

УМОВИ КОРИСТУВАННЯ

Раді вітати Вас на нашому веб-сайті! Інформація, що вміщена на цьому сайті, наведена лише для загального ознайомлення і в навчальних цілях.

Будь ласка, уважно прочитайте та перегляньте ці Умови користування перед тим як заходити на наш веб-сайт та користуватися ним. Заходячи чи користуючись нашим веб-сайтом, Ви визнаєте, що прочитали, зрозуміли та погоджуєтеся з Умовами Угоди про користування. Якщо Ви не погоджуєтеся з Умовами користування, Ви не можете заходити на наш сайт або користуватися ним.

 1. Користування веб-сайтом.Ця інформація наведена на цьому сайті для загального ознайомлення і в навчальних цілях. Певні розділи цього веб-сайта націлені на конкретну аудиторію, включно співробітників «Зоетіс», клієнтів та акціонерів, а також членів спілки з догляду за здоров’ям та широкий загал. Ваш доступ та використання інформації, що міститься на цьому сайті, підпорядковуються цим Умовам Угоди про користування. Заходячи на цей сайт та користуючись ним, Ви приймаєте ці Умови Угоди про Користування без будь-яких обмежень чи змін.
 2. Зміст.«Зоетіс» вживатиме необхідних заходів для розміщення на цьому веб-сайті точної та сучасної інформації, але не надає жодних гарантій чи стверджень щодо її точності, сучасності чи повноти. Ви погоджуєтесь, що доступ до цього веб-сайта та використання його змісту залишається на Вашій відповідальності. «Зоетіс» відмовляється від надавання будь-яких гарантій, явних чи передбачуваних, включно гарантії на товарну придатність чи відповідність певним цілям. Ані «Зоетіс», ані жодна інша сторона, залучена до розроблення, вироблення чи підтримки функціонування цього веб-сайта, не несе відповідальності за можливі збитки, у тому числі прямі, випадкові, наслідкові, непрямі чи штрафні збитки, що можуть виникнути через Ваш доступ на сайт, користування  чи неможливість користування ним, або внаслідок певних помилок чи прогалин у змісті цього документа. Це обмеження включає збитки, що можуть виникнути через віруси, які можуть заразити ваш комп’ютер.
 3. Відшкодування. Ви погоджуєтесь забезпечити судовий захист у разі пред’явлення позову та гарантувати відшкодування стягнутих сум компанії «Зоетіс», її керівникам, директорам, співробітникам, представникам, постачальникам та третім сторонам-партнерам,пов’язаних із будь-якими втратами, збитками, пошкодженнями чи витратами, включно гонорар адвокатові, в результаті порушення Вами цих Умов користування.
 4. Конфіденційність. Компанія «Зоетіс» поважає конфіденційність користувачів своїх веб-сайтів. Будь ласка, ознайомтеся з Політикою конфіденційності «Зоетіс», в якій пояснено права та обов’язки користувачів щодо інформації, яка розголошується на цьому веб-сайті.
 5. Веб-сайти та посилання третіх сторін.Цей веб-сайт може містити посилання чи довідки про інші веб-сайти третіх сторін, над якими «Зоетіс» не має контролю. Такі посилання наведені лише для зручності. Також цей веб-сайт може бути доступний через посилання на нього на сайтах третіх сторін, над якими «Зоетіс» не має контролю. «Зоетіс» не надає жодних гарантій чи стверджень щодо точності, сучасності чи повноти будь-якої інформації, розміщеної на таких веб-сайтах, і не несе відповідальності за будь-які збитки та пошкодження, що виникли в результаті такого змісту чи інформації. Розміщення посилання на сайт третьої сторони не передбачає схвалення або рекомендацію з боку «Зоетіс».
 6. Медична інформація. Цей веб-сайт може містити загальну інформацію щодо різних медичних станів та їх лікування. Така інформація надається лише для ознайомлення та не може слугувати заміною консультації з лікарем чи іншим кваліфікованим спеціалістом-медиком. Пацієнти не повинні використовувати інформацію з цього сайта для діагностики стану здоров’я та виявлення хвороб. Пацієнти завжди повинні консультуватися з лікарем або іншими спеціалістами-медиками для отримання медичної поради чи інформації щодо діагнозів чи лікування.
 7. Заява про перспективи. Цей веб-сайт містить заяви про перспективи щодо фінансових та виробничих характеристик «Зоетіс», бізнес-планів та проектів, продуктів, що вже виробляються, та продуктів у стадії розробки. Існує певний ризик того, що вони не будуть достовірними. Отримані результати можуть значно відрізнятися від очікувань та прогнозів, зазначених у цих заявах. Такий ризик щодо недостовірності зумовлений можливою непрогнозованістю фармацевтичних досліджень та розробок; рішень державних органів стосовно підтверджень реєстрації нових препаратів та додаткових дозволів на вироблення препаратів, а також рішень про маркування та інші питання, які можуть вплинути на доступність продукції «Зоетіс» та її комерційний потенціал; розробками конкурентів; можливістю успішної торгівлі як новими, так і існуючими товарами; придатності та просування патентів ««Зоетіс»; тенденцій щодо вартості медичної продукції; державних законів та регуляторів, які впливають на медичне забезпечення, у тому числі доступ до фармацевтичної продукції, ціноутворення та відшкодувань; та загальних економічних умов, таких як процентна ставка та коливання курсу іноземної валюти. «Зоетіс» не передбачає жодних зобов’язань щодо поновлення будь-яких майбутніх заяв у разі появи нової інформації або в результаті майбутніх подій чи розробок.

 

 1. Відкрита інформація. Відповідно до умов, зазначених у положеннях нашої політики конфіденційності, будь-яке листування або матеріал, що Ви нам надсилаєте через Інтернет електронною поштою на веб-сайт «Зоетіс» чи якимось іншим чином, стосовно будь-яких питань, коментарів, пропозицій тощо, вважатиметься відкритою інформацію, і «Зоетіс» не матиме відносно цієї інформації жодних зобов’язань. «Зоетіс» матиме право вільно використовувати будь-які ідеї, поняття, інформацію про науково-технічні знання чи методики, що містилися в такому листуванні, у будь-яких цілях, включно розробку, виробництво та просування продукції.
 2. Торгові марки. Якщо не зазначено інше, усі назви продукції, що були чи не були надруковані, або такі, що містять символіку торгової марки, є торговою маркою «Зоетіс», її філій, пов’язаних компаній або власників ліцензій чи учасників спільного підприємства. Вживання чи зловживання цими торговими марками або будь-якими іншими матеріалами, за винятком того, що дозволено цими положеннями, вважається забороненим та може порушувати авторські права закон про конфіденційність, закон про торгову марку, закон про наклеп та дезінформацію, закон про конфіденційність та гласність, правила спілкування та положення. Будь ласка, майте на увазі, що «Зоетіс»  активно захищає свої права на інтелектуальну власність у повній мірі дозволеного законом.
 3. Авторські права.Увесь зміст цього веб-сайта підлягає захисту авторських прав. Авторські права (с) 2012-2013 Корпорація «Зоетіс»  (ZoetisInc.). Зміст веб-сайтів «Зоетіс» не можна копіювати, окрім випадків некомерційного персонального користування з дотриманням усіх авторських прав, і з цього матеріалу не дозволяється повторно робити копії чи будь-яким іншим чином поширювати його. За винятком зазначеного вище, Ви не можете якимось іншим чином копіювати, демонструвати, завантажувати, поширювати, змінювати, відтворювати, передруковувати чи ретранслювати будь-яку інформацію, текст чи документи, що містяться на цьому сайті, або будь-яку його частину в будь-якому електронному вигляді чи у твердій копії, або створювати похідну роботу, що ґрунтується на зображеннях, текстах чи документах цього сайта, без письмової на це згоди від компанії «Зоетіс».  Нічого з того, що міститься на сайті, не може вважатися подарованим непрямим способом, позбавленим права посилатися на ліцензії чи права щодо патентів або торгової марки «Зоетіс»  або на будь-яку третю сторону.
 4. Не має чинності там, де суперечить закону. Передбачається, що цей веб-сайт та його зміст узгоджені із законодавством та нормами Сполучених Штатів. Не дивлячись на те, що інформація на цьому веб-сайті доступна для користувачів з інших країн, інформація щодо продукції «Зоетіс» націлена на використання виключено резидентами США. Інші країни можуть мати законодавство, правові норми та медичні практики, відмінні від тих, що діють у США. Цей сайт містить посилання на інші сайти, створені різними виробничими підрозділами та дочірніми компаніями «Зоетіс», деякі з яких розташовані за межами США. Ці сайти можуть містити інформацію, що не підходить лише для цієї країни-відправника. «Зоетіс» зберігає за собою право обмежувати постачання своєї продукції та послуг будь-якій особі, географічному регіону чи юрисдикції і/або обмежити кількість продукції чи послуг, яку надає. Будь-яка пропозиція для будь-якого продукту чи послуги, зроблена на цьому веб-сайті, не має чинності, якщо заборонена законодавством.
 5. Регламентуюче законодавство.Ці Умови Угоди користування та Ваше користування цим веб-сайтом мають регламентуватися законодавством Сполучених Штатів Америки та штатом Нью- Джерсі безвідносно до колізій правових норм. Будь-яка законна дія або процедура, пов’язана з цим сайтом, має бути подана виключно до федерального чи державного суду компетентної юрисдикції, розміщеної у Нью- Джерсі.

Інші положення.Якщо будь-яке із положень цієї угоди виявиться незаконним, позбавленим чинності або таким, що не може бути підставою для позову, таке положення вважатиметься частковим та не впливатиме на чинність усіх інших положень. «Зоетіс» зберігає за собою право змінювати чи видаляти матеріали з цього веб-сайта у будь-який час за власним бажанням.

 ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ TOV Zoetis Ukraine Amosova str. 12 Kiev  Tel.: +38 044 354 35 85 Email:  Ukraine.reception@zoetis.com